Õigus tegutseda kaevandajana

Kaevandajana tegutseva ettevõtte karjääris peab kaevandamist korraldama ja juhtima vastavat kompetentsust omav isik (vastutav spetsialist), kes määratakse ettevõtte poolt kirjalikult kas töölepingu, tõõvõtulepingu ja/või ametijuhendiga. Vastutava spetsialisti kompetentsus peab olema tõendatud ulatuses, mille kohta isikul on asjakohane kutsetunnistus.

 

ToimivusdeklaratsioonMuuhulgas peab kaevandamisega tegeleval ettevõtjal olema järgmised dokumendid:

  • Kaevandamise projekt
  • Kaevandamisjäätmekava
  • Riskianalüüsi puudutavad dokumendid
  • Tööohutusjuhendid ning seadmete ja masinate kasutusjuhendid
  • Markšeideridokumentatsioon