Tootmisohje sertifikaat

Tootmisohje hõlmab endas:

  • Mäetööde aruandluse registrit
  • Proovivõturegistrit
  • Valmistoodangu registrit
  • Mittevastavuste registrit
  • Alltöövõtjate ja nende hindamise registrit
  • Viitematerjalide registrit
  • Toimivusdeklaratsioonide registrit
  • Tootmisplatside ja karjääride sertifikaatide registrit

Aitame oma partneril süsteemselt hallata, kontrollida ja dokumenteerida kogu tööprotsess nii, et see võimaldaks sertifitseerimisasutusel väljastada tootmisohje sertifikaat.

Tehase tootmisohje sertifitseerimine toimub tõendamissüsteemi 2+ alusel.