Teenused

Tootmisohje

  • Protseduuride ja toimivusdeklaratsioonide koostamine
  • Serveripõhise infosüsteemi loomine
  • Tootmisohje käsiraamatu rakendamine
  • Tootmisohje sertifikaadi väljastamine
  • Kogu tootmise ohjamine vastavalt käsiraamatule, sh konsultatsioon ning järelevalve
  • *Lisaks sertifitseeritud tootmiseohje teenusele pakume ka mäetöödealaseid konsultatsioone, mis hõlmavad nii õigusalaseid küsimusi kui ka anname nõu kaevetööde planeerimisel ja koordineerimisel.

Kaevandatav ehitusmaavara on üldjuhul kohe või pärast töötlemist ehitustoode, mis leiab kasutust teedeehituses ja/või ehitusmaterjalide tootmises. Toote nõuetele vastavuse seadusealusel vastu võetud MKM määrused nr 49 – Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord ja nr 79 – Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord, on õigusaktid, mille kohaselt tuleb tootjal oma toodangukvaliteeti kontrollida / hinnata, andes kvaliteedi vastavuse tõenduseks kaubaga kaasa kvaliteeti kinnitava deklaratsiooni.

Vastavalt MKM määruse nr 49 § 8 kohaselt toimub täitematerjali vastavushindamine süsteemi 2+kohaselt, kui täitematerjali kasutusala ohutusnõuded on olulised (nt kandekonstruktsioonide valmistamisel).

* 2+ süsteem tähendab, et tootja peab kaubastatavast materjalist ja/või tootest olema teinud tüübikatsetused ning teostama toodangu üle järjepidevat kvaliteedi kontrolli vastavalt katsetusplaanile. Kogu tootmisprotsessi, sh selle dokumenteerimist, auditeerib teavitatud asutusena tegutsev sertifitseerimisasutus, kes viib läbi tootmise esmase ülevaatuse ning tegeleb selle hilisema järelevalvega. Kui kogu tootmine on hallatud vastavalt väljatöötatud tootmisohje käsiraamatule ja vastab harmoniseeritud standardi väljatoodud hindamiskriteeriumite süsteemile, väljastab sertifitseerimisasutus ehitustoote või –materjali ehitusturul kaubastamiseks sertifikaadi.